מהו פצע?
קיימים סוגים רבים של פצעים. פצע יכול להיות חתך פשוט בעור או פצע פתוח וחמור שאינו מחלים.

באופן כללי, פצעים מתוארים לפי הזמן והנסיבות שבהן נוצרו ולפי משך הזמן הצפוי עד להחלמתם.
למשל, אם הפצע מתחיל בצורה מהירה ונראה שהוא מתנקה ללא בעיות הוא נקרא פ...

למאמר המלא...